Tekijä Sutela Jussi
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 51 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 195
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-045-1 (pdf)
Tiivistelmä

Vuonna 1996 perustettu Valkmusan kansallispuisto sijaitsee Kaakkois-Suomessa Pyhtään ja Kotkan kuntien alueilla. Sen maapinta-ala on noin 1 720 ha. Päiväretkikohteena paikallisten piirissä tunnetussa kansallispuistossa vieraili vuonna 2012 noin 7 400 kävijää.

Kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 3.3.–22.11.2012. Tutkimuksessa selvitettiin kävijöiden viipymää alueella, harrastuksia, virkistysmotiiveja, kävijärakennetta, mielipiteitä palveluista, odotusten täyttymistä ja rahankäyttöä. Kävijöiden rahankäytön perusteella laskettiin virkistyskäytön paikallistaloudellisia vaikutuksia.

Kansallispuiston kävijöistä 96 % oli päiväretkeilijöitä, ja he viipyivät puistossa keskimäärin 2 tuntia. Lähialue mukaan lukien yöpyjiä oli 32 % kävijöistä, ja he viipyivät alueella keskimäärin 3,5 vuorokautta. Ylivoimaisesti suosituin käyntikohde oli Valkmusan lintutorni. Vastaajien keski-ikä oli 47 vuotta. Yleisimmin kävijät saapuivat puistoon 2–5 hengen ryhmässä. Seurue koostui useimmiten oman perheen jäsenistä ja ystävistä. Ensikertalaisia oli 30 % kävijöistä. Matkan ainoa tai tärkein kohde Valkmusan kansallispuisto oli kahdelle kolmesta vastaajasta. Kävijät tulivat puistoon useimmiten puiston lähialueelta (Kotka, Pyhtää) sekä muualta Kymenlaaksosta ja pääkaupunkiseudulta. Kävijöistä 54 % oli paikallisia asukkaita, 43 % kotimaisia matkailijoita ja 3 % ulkomaalaisia.

Tärkeimmät syyt kansallispuistossa vierailemiseen olivat luonnon kokeminen, maisemien ihailu ja rentoutuminen. Suosituimmat harrastukset olivat luonnon tarkkailu ja kävely.

Kävijöiden odotukset luonnonympäristöstä, harrastusmahdollisuuksista, reiteistä ja rakenteista täyttyivät hyvin. Eniten kävijöitä häirinnyt tekijä oli pitkospuiden huono kunto. Palveluista tyydyttivät parhaiten lintutorni, yleinen siisteys ja pysäköintipaikat. Tyytymättömimpiä oltiin yrittäjien tuottamien palveluiden puuttumiseen, erityistarpeiden huomioon ottamiseen ja yleisökäymälöiden vähyyteen.

Valkmusan kansallispuistossa ei ole aiemmin tehty kävijätutkimusta, joten vuoden 2012 kävijätutkimus tulee toimimaan hyvänä vertailupohjana tuleville tutkimuksille. Lisäksi vuosina 2013 ja 2014 suoritettavat puiston parannustyöt tulevat näkymään voimakkaasti sekä puistossa että tulevien kävijätutkimusten tuloksissa.

Vierailijat käyttivät käyntikerrallaan rahaa kansallispuistossa ja sen lähialueella keskimäärin 8 euroa. Valkmusan kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset vuonna 2012 olivat noin 42 000 euroa ja yksi henkilötyövuosi.