Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 1 s.
Kieli
english
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Valtavaaran luonnonsuojelualueen talvireitti sekä Valtavaaralla ja lähialueella olevat hiihtoladut.

Winter trail in Valtavaara Nature Reserve and the skiing trails in Valtavaara and nearby.

Lisätietoja

Esitteestä on myös yksikieliset (suomi, englanti) versiot.

There are also monolingual (Finnish, English) versions of the brochure.