Tekijä Siirtola Pia, Ylläsjärvi Jari
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sivut 70 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 214
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-116-8 (pdf)
Tiivistelmä

Yllästunturin luontokeskus Kellokas on suosituimpia Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupisteitä. Kävijämäärältään Suomen suurimmassa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa on kolme luontokeskusta; Tunturi-Lappi, Pallastunturi ja Yllästunturi. Vuonna 1995 valmistunut Yllästunturin luontokeskus Kellokas sijaitsee kansallispuiston etelärajalla Ylläksen matkailukeskuksessa. Ylläksen matkailukeskuksen ja samalla myös luontokeskuksen kävijämäärien kasvu mahdollisti Kellokkaan tilan laajennuksen vuonna 2008.

Yllästunturin luontokeskus Kellokkaan asiakastutkimus on toinen luontokeskuksen kävijöille suunnattu asiakastutkimus. Kysely toteutettiin Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. Tällöin tulokset ovat vertailukelpoisia Metsähallituksen luontopalvelujen muiden vastaavien asiakastutkimusten sekä luontokeskuksen omien vastaisuudessa tehtävien tutkimusten kanssa. Aineistoa kerättiin helmikuulta lokakuulle 2-3 kertaa viikossa. Päivät arvottiin etukäteen viikon sisälle, joko aamu- tai iltapäivälle. Tavoitteena oli haastatella 1 % luontokeskuksen kävijöistä kyseiseltä ajanjaksolta. Kävijämäärään suhteutettua vastaustavoitetta ei saavutettu. Vastaustavoite oli 550 lomaketta ja vastauksia saatiin 508 kappaletta.

Tutkimuksen perusteella luontokeskuksen kävijät ovat yleisimmin keski-ikäisiä, matkustavat omalla autolla perheen jäsentensä seurassa ja pienissä ryhmissä. Valtaosa kävijöistä tulee eteläisestä Suomesta. Kävijöistä neljä prosenttia on ulkomaalaisia. Murtomaahiihto ja retkeily ovat kävijöiden tärkeimmät harrastukset alueella. Vilkkaimmat kuukaudet ovat maalis-huhtikuu ja heinä-, elo- ja syyskuu. Kävijöistä lähes 60 % on käynyt aiemmin luontokeskuksessa, yleensä neljä kertaa kahden vuoden aikana. Tarjolla olevista palveluista arvostetaan eniten henkilökohtaista asiakasneuvontaa, tiedon saantia luonnosta, yleistä siisteyttä ja viihtyisyyttä sekä AV-esitystä.

Tutkimuksen tietoja voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä luontokeskuksen asiakaspalvelua ja tarjontaa sekä yhteistyötä muiden matkailun toimijoiden kanssa. Asiakaspalvelun resursseja tulisi ennestään parantaa sesonkiaikoina, jotta esimerkiksi aukioloaikoja voidaan laajentaa. Aukioloajoista tulee ilmoittaa lisäksi näkyvämmin. Luontokeskus Kellokkaan mainostamista tulee kehittää, jotta tiedotus toimii ja uudet retkeilijät löytävät perille.