Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sivut 22 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Valtion monikäyttömetsien kestävä hoito ja käyttö perustuu Metsätalous Oy:n ympäristöoppaaseen, jossa ohjeistetaan, miten ympäristöasiat huomioidaan erilaisissa käytännön töissä puunkorjuusta tienrakennukseen.

Tässä esitteessä kerrotaan tiivistetysti ympäristöoppaan sisällöstä sekä monimuotoisuuden huomioimisen periaatteista Metsätalous Oy:n toiminnassa.