Dahkki(t) Forststyrelsen
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2016
Siidolohku 84 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 978-952-295-153-3 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Forststyrelsen uppnådde största delen av sina mål 2015, trots att resultatet för affärsverksamheten sjönk något.

Skogsbruket på statens marker producerar virke under effektiva och ansvarsfulla former till över hundra leveransställen. Forststyrelsen har genom mångsidiga åtgärder främjat den ekologiska och kulturella mångfalden.

De väl vårdade skyddsområdena blir allt intressantare utflyktsmål för allt fler besökare.