Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2010
Siidolohku 4 s.
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä Metsähallitus katsoo, että Sipoonkorven alueesta on tarkoituksenmukaista perustaa kansallispuisto. Luontoarvoiltaan monipuolinen Sipoonkorpi muodostaa tärkeän lisän kansallispuistoverkostoon. Runsaan kävijämäärän ja kuntien kasvupaineiden vuoksi alueen luontoarvoja pitää suojella ja virkistyspalveluita kehittää, mihin kansallispuisto tarjoaa parhaan mahdollisuuden.