Dahkki(t) Finlands naturcentrum Haltias naturskola, Finlands miljöinstitut Sykli
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2022
Siidolohku 3 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Kortens målgrupp är grundskolans elever, men de kan också användas med andra målgrupper. Korten kan användas för reflektion kring en enskild naturövnings eller en hel naturutfärds inverkan på välmående och inlärning. Eleverna kan med hjälp av korten fundera på hur vistelsen i naturen, och övningarna och uppgifterna de gjort, har påverkat deras välmående och inlärning, utgående från egna erfarenheter. Korten kan också användas som önskekort: hurdana hälso- och inlärningseffekter skulle eleverna vilja uppleva under klassens naturutfärd.