Författare Suomen luontokeskus Haltia
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 4 + 3 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Materiaali sisältää Vappu Ormion kuvittamat kortit jokamiehenoikeuksista sekä vinkkejä opettajille ja kasvattajille siitä, miten korttien avulla voi opettaa jokamiehenoikeuksia lapsille ja nuorille. Kortteja on yhteensä 15, joista 10 kuvaa jotain jokamiehenoikeuksien mukaan sallittua asiaa, 3 jotain rajoitettua tai luvanvaraista ja 2 jotain kiellettyä asiaa. Materiaali on tuotettu Suomen luontokeskus Haltiassa.