Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sivut 84 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 978-952-295-153-3 (pdf)
Tiivistelmä

Forststyrelsen uppnådde största delen av sina mål 2015, trots att resultatet för affärsverksamheten sjönk något.

Skogsbruket på statens marker producerar virke under effektiva och ansvarsfulla former till över hundra leveransställen. Forststyrelsen har genom mångsidiga åtgärder främjat den ekologiska och kulturella mångfalden.

De väl vårdade skyddsområdena blir allt intressantare utflyktsmål för allt fler besökare.