Tekijä Sarlin Annastina, Nygrund Sabina, Meriruoho Anna
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 48 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 143
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-827-5 (pdf)
Tiivistelmä

Merenkurkun saariston maailmanperintöalue sijaitsee Länsi-Suomessa Mustasaaren, Korsnäsin, Maalahden ja Vöyri-Maksamaan kuntien ja Vaasan kaupungin alueella. Merenkurkun alue on liitetty Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 2006. Merenkurkun ainutlaatuiset geologiset muodostelmat ja ympäristöt ovat muovautuneet jääkauden päättymisestä jatkuneen maankohoamisilmiön seurauksena.

Vuonna 2009 tehty yritystutkimus oli ensimmäinen laatuaan Merenkurkun saariston maailmanperintöalueella. Tutkimukseen osallistuneet 33 yritystä olivat joko tehneet yhteistyösopimuksen Metsähallituksen kanssa tai niillä oli oikeus käyttää Merenkurkun maailmanperintölogoa. Yritystutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa yritysten toimintaa ja Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen merkitystä yritysten toiminnalle. Tuloksia hyödynnetään maailmanperintöalueen hoidon ja käytön suunnittelussa sekä alueen matkailusuunnitelmassa.

Yritysten yleisimmät toimialat olivat virkistys- ja viihde-, matkaopas- ja majoituspalvelut. Merenkurkun saariston maailmanperintöarvoa pidettiin tärkeänä yritysten toiminnalle. Yleisimpiä yritysten tarjoamia toimintoja olivat mahdollisuus tutustua maailmanperintöön sekä retkeily ja kalastus. Kesä oli Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen vilkkain matkailukausi. Suurimman osan yritysten asiakkaista muodostivat yksityishenkilöt, vaikka osa yrityksistä tarjosi palveluitaan ainoastaan yritysasiakkaille. Enemmistö asiakkaista oli suomalaisia, yleisimmät ulkomaiset asiakasryhmät koostuivat puolestaan ruotsalaisista ja saksalaisista. Aasialaisten asiakkaiden osuus oli kasvanut merkittävästi. 17 yrityksellä oli yhteensä 123 työntekijää, joista 54 vakituisessa työsuhteessa.

Matkailualan yritykset olivat suhteellisen tyytyväisiä maailmanperintöalueen infrastruktuuriin ja palveluihin. Parhaan arvosanan saivat Mikkelinsaarten luontoaseman Café Kummelskär, opastusaineisto sekä yhteistyö Metsähallituksen kanssa. Yritysten mielestä kestävän luontomatkailun periaatteet olivat hyväksyttäviä ja toteuttamiskelpoisia.

Tulosten perusteella yritykset suhtautuivat myönteisesti tulevaisuuteen. Yrityksistä 93 % uskoo, että matkailu Merenkurkun saariston maailmanperintöalueella tulee lisääntymään ja yritykset uskovat myös oman liiketoiminnan kasvuun.