Tekijä Schulz Hans-Peter
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 650 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallituksen metsätalous suoritti Pudasjärven pohjoisosassa metsätalousmaiden ja valtion retkeilyalueiden kulttuuriperintöinventoinnin 24.5. – 21.9.2010 välisenä aikana. Inventointi on osa Kansallista metsäohjelmaa 2015, joka edellyttää kulttuuriperintö-kohteiden inventointia valtion omistamilla mailla varmistaakseen metsien monipuolisen hyödyntämisen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen sekä kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä, kunnostamista ja retkeilyn kehittämistä.

KMO-kulttuuriperintöinventointi tehtiin samaan aikaan myös tähän alueeseen rajautuvilla alueilla Taivalkosken pohjoisosassa (raportti Hanna Kelola-Mäkeläinen ja Hans-Peter Schulz) sekä Posiolla ja Ranuan koillisosassa (raportti Taisto Karjalainen).

Inventoinnissa dokumentoitiin yht. 201 kohdetta, joista 11 on esihistoriallisia, 58 historiallisia (ikä yli 100 v.), 9 ajoittamattomia, 116 uuden ajan kulttuuriperintökohteita, 3 toisen maailman sodan aikaisia kohteita ja 4 rakennusperintökohteita. Ennen inventointia alueelta tunnettiin 4 esihistoriallista muinaisjäännöstä, ja 12 historiallista kohdetta oli tallennettu Metsähallituksen Reiska-tietokantaan. Suurin osa uuden ajan kulttuuriperintö-kohteista, jotka liittyvät pääasiallisesti metsätalouteen, uittoon, maatalouteen ja poronhoitoon, tuli tietoon metsähallituksen henkilökunnan ja paikallisten asukkaitten haastatelluissa.

Inventointialue käsittää 79 000 ha, josta n. 11% (8 500 ha ) on inventoitu tarkasti (havaintolinjojen väli < 50 m). Inventoinnin tarkoitus oli kartoittaa riittävä määrä rakenteita, jotta saadaan luotettava kuva alueen aiemmasta maankäytöstä. Oman arvion mukaan tavoite on saavutettu historiallisen/uuden ajan maankäytön ja esihistoriallisten pyyntirakenteiden osalta. Esihistorialliset kohteet, joista ei jää näkyviä merkkejä maan pinnalle (esim. asuinpaikat, haudat), ovat tässä aineistossa varmasti ”aliedustettuina”.