Beställnings- och leveransvillkor

En del av de publikationer som presenteras på dessa sidor finns även tillgängliga i tryckt format. Det nämns vid varje publikation om publikationen finns tillgänglig i tryckt format och varifrån den kan efterfrågas. En del av publikationerna kan endast köpas på plats i naturumen.

Leveranskostnader

Leveranskostnaden är beroende av publikationens pris, tjocklek, vikt och leveransadress. Minimifakturering för postförsändelser är 20 euro.

Leveranstid

Produkterna levereras inom två veckor efter att beställningen har mottagits. Om leveransen försenas, meddelar vi om detta per e-post eller telefon. Alla beställningar levereras per post. Produkterna skickas antingen till beställarens adress eller till en leveransadress.

I samband med beställningen skickar vi en beställningsbekräftelse per e-post.

Returneringsvillkor

Beställningen kan annulleras och produkten kan returneras inom 14 dagar efter att beställningen mottagits. Produkten måste vara i oanvänt skick. Ett meddelande om annullering och retur måste skickas per e-post till adressen julkaisut@metsa.fi. Paketet kan lämnas till posten som kundretur utan postavgift. Det lönar sig att spara returkvittot. Returadressen är Forstyrelsen, Naturtjänster, PB 80, 00521 Helsingfors.

En kopia av beställningsbekräftelsen måste bifogas med paketet, beställningsbekräftelsen har skickats per e-post i samband med att beställningen gjordes. Namn- och adressinformation måste skrivas tydligt. En kundreturetikett där mottagarens adress framkommer fås från posten, etiketten fästs på paketet varpå paketet lämnas till posten för vidare transport. Vi returnerar omedelbart den betalda summan till det kontonummer som angetts i samband med returen.

Förfrågningar

Förfrågningar angående publikationerna kan skickas via responsformuläret.

Beställningsbegränsningar

Personer under 18 år fyllda kan beställa produkter med vårdnadshavarens samtycke.

Förändringar i priser och urval

Forstyrelsen bibehåller rätten att ändra publikationernas pris.

Produkternas tillgänglighet och Force Majeure

Forstyrelsen ansvarar ej för att de beställda publikationerna finns tillgängliga. Om publikationen inte finns tillgänglig, kontaktar vi dig. Forstyrelsen ansvarar ej heller för förseningar som osakats av övermäktiga hinder, (force majeure) publikationens felaktiga skick eller de temporära olägenheter som en försenad leverans orsakat. Forstyrelsen bibehåller rätten att ändra leveransvillkoren. Kunden bör innan beställning bekanta sig med de gällande leveransvilkoren.

Mervärdesskatt

Priset på publikationerna och leveranskostnaderna innehåller mervärdesskatt.

Säkerhet

Alla kunduppgifter behandlas helt konfidentiellt och vi upprätthåller inget kundregister. Information överlämnas aldrig åt utomstående.

Vid misstanke om brott kan dock kund- och personuppgifter överlämnas åt polis eller annan myndighet.

Kontaktuppgifter

Forstyrelsen

PB 80, 00521 Helsingfors

tel. 0206 39 4000