Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://julkaisut.metsa.fi/ och har skapats 1.12.2023. Tjänsten gäller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga digitala tjänster ska vara tillgängliga.

Tillgängligheten har utvärderats av Forststyrelsen.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis kriterierna för tillgänglighet.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

  • Möjlig att uppfatta: PDF-publikationer
    • Felaktig ordningsföljd för att läsa flera av publikationerna och alt-texter saknas.
    • Tillgänglighetskrav som inte uppfyllso: 1.3.2 Meningsfull ordning
  • Begriplig: Språket på publikationens presentationssida
    • Texten på flerspråkiga publikationers presentationssida har inte markerats enligt språket på publikationen.
    • Tillgänglighetskrav som inte uppfyllso: 3.1.2 Språk för del av sida

Oproportionell börda

Publikationer som färdigställts efter 23.9.2018 ändras så att de blir tillgängliga så fort som möjligt.

En del av innehållet (t.ex. tabeller i publikationer) kommer från olika datasystem och därför kan de med dagens teknik inte göras tillgängliga. Om du behöver sådant material, skicka ett meddelande till julkaisut@metsa.fi. Då skickar vi innehållet i något annat format.

Omfattas inte av lagstiftningen

Filer i kontorsprogram (t.ex. . doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018

PDF-filer som publicerats före 23.9.2018 är inte tillgängliga.

Har du observerat en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta om det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen

Med e-post: julkaisut@metsa.fi

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. administratören. Vi besvarar meddelanden inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (tillganglighetskrav.fi). På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar för hur en anmälan kan göras och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer växel 0295016000

Vi arbetar fortlöpande för att förbättra tillgängligheten.

Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten hos digitala tjänster.

Denna webbplats/applikation publicerades 2023.