Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x
Gå direkt till innehållet

Dataskyddsbeskrivning för webbplatsen Julkaisut.metsa.fi

Forststyrelsens webbplats Julkaisut.metsa.fi är en för alla öppen webbplats. På webbplatsen presenteras Forstyrelsens publikationer.

Insamling av uppgifter

På webbplatsen Julkaisut.metsa.fi insamlas uppgifter om användare med en responsblankett och via publikationernas beställningsformulär.

I responsblanketten kan användaren om hen så önskar lämna sina kontaktuppgifter, om hen vill ha svar på sin respons. I responsblanketten kan användaren ange följande personuppgifter: adress.

På beställningsformuläret lämnar användaren sin kontaktinformation om användaren vill beställa en publikation eller om användaren efterfrågar mer information om publikationerna. Följande information kan lämnas på beställningsformuläret: namn, gatuadress, postnummer, ort, e-post adress och telefonnummer.

Behandling och utlämnande av uppgifter

De uppgifter som insamlats med responsblanketterna överförs till responsdatabasen i Forststyrelsens miljö- och kvalitetssystem. Personuppgifterna lämnas inte ut utanför Forststyrelsen och de behandlas endast inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Information om beställningarna sparas inte i något register, systemet vidarebefordrar beställningarna via e-post direkt till den ansvariga personen.

Förvaring av uppgifter

De personuppgifter som getts i samband med responsen förvaras så länge som behandlingen av responsen i Forststyrelsen pågår.
De e-postmeddelanden som mottagits från beställningsformuläret raderas när beställningarna har behandlats.

Skydd av uppgifter

I skyddet av Julkaisut.metsa.fi iakttas god dataskyddspraxis och de lagar och förordningar som gäller samt Forststyrelsens kompletterande anvisningar. Användningen av systemet är begränsat med hjälp av användarrättigheter till de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete.

Användning av kakor

På webbtjänsten julkaisut.metsa.fi används kakor (”cookies”) och motsvarande teknik så som lokal lagring i webbläsaren (”local storage”). Kakor är små textfiler som webbtjänsten sparar på användarens dator. Kakorna och annan data sparas på datorn under en bestämd tid, varefter webbläsaren raderar filerna. Vi använder denna teknik för att upprätthålla webbtjänstens funktion och för analytiska ändamål.
Om användaren vill kan han eller hon via webbläsarens inställningar hindra mottagning av kakor eller radera kakor som sparats i webbläsaren Detta kan emellertid orsaka brister i webbtjänstens funktion.

Den riktade data som används för analytiska ändamål är alltid anonym när det är möjligt. Om datan innehåller specifik information om användaren, så som en IP-adress, behandlar vi datan som personlig. Även annan information som på något sätt kan kopplas till användaren behandlas som personlig data. Data som används för analytiska ändamål sparas mellan 30s-26 månader.

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av våra webbsidor. Den data som skickas till Google är anonym. Läs mer om Google Analytics behandling av data (policies.google.com).

Man kan förbjuda webbläsaren att spara data för analytiska ändamål genom att ta i bruk webbläsarens Do Not Track-funktion och sedan ställa in funktionen så att webbläsaren inte sparar kakor från en tredje part.

Vi samlar in allmän statistik om användingen av webbtjänsten i syfte att utveckla den. Man samlar in följande statistisk information om användningen av tjänsten: totalt antal besökare och sidbesök, antal sessioner och deras genomsnittliga längd, återvänder besökaren till sidorna eller är det dennes första besök, från vilken webbadress användaren kommer, de mest använda sökorden, de populäraste sidorna, hurdan enhet som använts, typ av webbläsare och de vanligaste tjänsteleverantörerna. Personlig information om webbtjänstens användare, med vilken enskilda besökare kan identifieras, samlas inte in. Statistiskt insamlade uppgifter kan inte kopplas till varandra. Användningsuppföljningen grundar sig på Google Analytics-rapportering, till vilken programvarorna Google Universal Analytics(Mera information: support.google.com) och Google Tag Managers kakor används. De insamlade uppgifterna kan inte kopplas till varandra. För att mäta användningen används Google Tag Managers JavaScript-kod.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be den personuppgiftsansvarige om uppgifter om honom eller henne själv och har rätt att be att inexakta och felaktiga uppgifter korrigeras och att behandlingen av dem begränsas under tiden det säkerställs att uppgifterna stämmer. Den registrerade har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten om hur personuppgifter behandlas.

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

I frågor som gäller dataskyddsbeskrivningen och den registrerades rättigheter svarar i första hand Sirpa Routasuo (sirpa.routasuo(at)metsa.fi) som är ansvarig för systemets register och dataskyddsansvarige Janne Kiiskinen (janne.kiiskinen(at)metsa.fi). I dataskyddsärenden ber vi er i första hand ta kontakt skriftligen direkt med den personuppgiftsansvarige: Forststyrelsen/Registratorskontoret, PB 94, 01301 Vanda, eller på adressen tietosuoja(at)metsa.fi.