Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 3 s.
Språk
русский
Andra språkversioner
Mera information

Hepokönkään geologisen luontopolun tekstit venäjäksi. Hepoköngäs.