Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sidantal 1 s.
Språk
中文
Andra språkversioner
Mera information

Urho Kekkosen kansallispuiston karttaesite kiinankielisenä. Urho Kekkonen.