Författare Kankaanpää Sakari, Aikio Kristiina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sidantal 44 s.
Språk
suomi
ISBN 952-446-383-0 (painettu)
Sammandrag

Tämä julkaisu on tehty 20-vuotiaan Urho Kekkosen kansallispuiston kunniaksi. Julkaisussa muistellaan perustamisen vaiheita, kompensaatiota, mitä kansallispuisto on merkinnyt ja merkitsee paikallisille kunnille ja paliskunnille, millainen kansallispuisto on työnantajana ja mitä annettavaa kansallispuistolla on retkeilijälle.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 12 €