Författare Hallman Erkki, Hokkanen Marja, Juntunen Heikki, Korhonen Kirsi-Marja, Raivio Suvi, Savela Outi, Siitonen Paula, Tolonen Arto, Vainio Matti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 55 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 03
ISSN-L 1239-1670
ISBN 951-53-0818-6
Upplagan har utgått