Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sidantal 48 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 160
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-208-0 (pdf)
Sammandrag

Pitkistä hiekkarannoista, korkeista rantatörmistä ja sankoista mäntymetsistä tunnettu Ärjänsaari on Rokuan harjujaksoon kuuluva geomorfologisesti arvokas harjusaari Oulujärven Ärjänselällä. Saaren kulttuurihistoriaa ovat värittäneet muinaiset Oulujärven alueen lappalaiset, tervansoutajat, järvirosvot sekä metsäyhtiön lomalaiset. Valtio osti Ärjänsaaren UPM:ltä vuonna 2017 valtion luonnonsuojelualueeksi, ja samalla saaren hallinta siirtyi Metsähallituksen Luontopalveluille. Tämä kehittämissuunnitelma linjaa Ärjänsaaren kehittämisen vuosille 2018-2024.

Ärjänsaaren visio vuodelle 2024 kuuluu seuraavasti: ”Omaperäinen Ärjänsaari on lumoava retkeily- ja rantakohde Kajaanin edustalla. Ärjän hiekkarannat ja jyrkät törmät, värikäs historia ja laadukkaat palvelut ja tapahtumat houkuttelevat yhä uusia kävijöitä. Saari kiinnostaa palveluiden tarjoajia ja kehittäjiä kestävän luontomatkailun kohteena.”

Ärjänsaaren kehittämistyötä ohjaamaan muodostettiin kuusi päätavoitetta, jotka tähtäävät saaren luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttämiseen, saavutettavuuden parantamiseen, näkyvyyden edistämiseen ja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen.

Ärjänsaaren rakennukset ja retkeilyrakenteet edellyttävät hyvin suunniteltuja korjaustoimenpiteitä. Toimenpiteitä on paljon, ja työ ulottuu usean vuoden ajalle. Lisäksi riittävän investointirahoituksen saaminen on toistaiseksi epävarmaa. Siksi Ärjänsaaren kehittäminen tulee tapahtumaan vaiheittaisena prosessina, jonka eteneminen riippuu saatavasta investointirahoituksesta sekä kävijöiden ja yrittäjien kiinnostuksesta saarta kohtaan.

Kehittämistyö alkaa kevättalvella 2018. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on turvata Ärjänsaaren luonto- ja kulttuuriarvot ja varmistaa turvalliset retkeilyrakenteet Ärjänsaaren päiväkävijöille. Kesällä 2018 saaressa järjestetään siivoustalkoot, Kirkkosäikässä raivataan vesakkoa linnuston pesimäalueeksi, kahvilan ympäristöä valmistellaan lammaslaidunkohteeksi ja rakennusten kunnostaminen aloitetaan. Keskeinen osa ensimmäistä vaihetta on tulentekopaikkojen, polttopuuvajojen ja käymälöiden rakentaminen.

Toiseen vaiheeseen voidaan siirtyä vuonna 2019, mikäli saaren saaren kävijämäärät ovat kasvaneet ja saaren isännöintiin ja mökkivuokraukseen on löydetty sitoutunut ja kehittämishaluinen yrittäjä. Ärjänsaaren rakennuksia aletaan toden teolla kunnostaa majoituskäyttöä varten, ja alueen matkailuyrityksiä kannustetaan kehittämään uusia Ärjä-tuotteita ja yhteistä markkinointiviestintää esimerkiksi yritysryhmähankkeen avulla.

Tällä hetkellä Ärjänsaaren kehittämisen tavoitetilana nähdään toisen vaiheen loppuun saattaminen. Mikäli kuitenkin toisen vaiheen jälkeen Ärjänsaaren kehitysnäkymät näyttäytyvät edelleen suotuisina, voidaan tarkan harkinnan jälkeen siirtyä kolmanteen vaiheeseen. Tämä edellyttää alueen yritysten aktiivisuutta sekä Ärjänsaaren kehityspotentiaalin näkeviä investoijia. Kolmanteen vaiheeseen sisältyy säännöllisen vesibussiliikenteen järjestäminen Ärjänsaareen ja valitun rakennuksen kunnostaminen Ärjänsaaren leiri- ja kokouskeskukseksi.

Ärjänsaaren kehittämissuunnitelman toteutumista ja toimenpideohjelmaa seurataan ja tarkistetaan vuosittain. Suunnitelman etenemistä seuraa Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelujen johtoryhmä sekä perustettava yhteistyöryhmä.