Författare Tikkanen Johanna, Toppari Elina, Kotiaho Janne, Pulkkinen Katja, Sulkava Pekka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 79 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 42
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-065-3 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 15 €
Mera information

2. painos 1998