Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Maastopyöräilyreitti (MTB) on erittäin vaativa eikä sovellu aloittelijoille. Polulla on juurakoita, kivikoita, jyrkkiä nousuja ja laskuja.

Terrängcykelrutten (MTB) är mycket krävande och lämpar sig inte för nybörjare. Längs med rutten finns det rotstubbar, stenar, branta stigningar och nedfarter.

The mountain biking trail (MTB) is very demanding and it´s not suitable for beginners. The trail has roots, rocks, steep ascents and descents.