Författare Metsäntutkimuslaitos
Utgivare Metsäntutkimuslaitos, Vantaa, 1996
Sidantal 5 s.
Språk
suomi