Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 34 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Liesjärven kansallispuistossa 12.-13.8.2022 järjestetyn Bioblitz-tapahtuman tulokset ovat valmistuneet. Tapahtuman tavoitteena oli löytää kansallispuiston alueelta 24 tunnin aikana mahdollisimman monta eliölajia. Lajijahtiin osallistuneet 33 alan asiantuntijaa ja harrastajaa löysivät yhteensä 1601 eliölajia. Näistä noin puolet oli kansallispuistolle ”uusia” eli lajeja, joista ei ollut aikaisempaa havaintoa alueelta.