Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Kulje maankohoamisrannoilla, ohita umpeen kasvavia merenlahtia, ylitä salmia ja samoile laidunkäytössä olevien koivikoiden läpi. Reitin alussa 23 metriä korkea näkötorni, Saltkaret, josta aukeavat upeat näköalat Merenkurkun maailmanperintöalueelle.

Gå längs landhöjningsstränder, passera avsnörda havsvikar, ta dig över sund och vandra genom björkskogar som används som betesmark. I början av leden finns ett 23 meter högt utsiktstorn, Saltkaret, varifrån en fantastisk utsikt öppnar sig över Kvarkens världsarv.

Walk along the land uplift shores, pass the bays that are closing up from the sea, cross straits and roam in the birch forests that are used for grazing.

 

Mera information

Merenkurkun saariston maailmanperintöalue, Kvarkens världsarv, Kvarken Archipelago World Heritage Site