Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Sammandrag

Upplev hur landhöjningen ändrar landskapet i Kvarkens världsarvsområde. Klättra upp i utsiktstornet och beundra skärgårdens unika moränformationer. Kan du se en havsörn i skyn?

Elektronisk publicering