Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Gör en resa tillbaka i tiden på de fantastiska fyröarna i Bottenhavet och ta en titt på undervattensnaturen i Finlands renaste havsområde. Vid det öppna havet kommer naturkrafterna en inpå huden och.

Elektronisk publicering
Mera information

Selkämeren kansallispuiston ruotsinkielinen esite.