Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Överallt i Bottenvikens nationalpark är havet närvarande – i form av kluckande vågor, svävande dofter, smekande vindar och smaker på tungan. De olika traditionella kulturlandskapen är perfekta utflyktsmål. De berättar sin historia om det samspel som har pågått mellan människa och natur i århundraden. På öarna finns både ängar, hedar och betesmark. De värdefulla landskapen blomstrar dock endast om de underhålls, till exempel genom att djur får vara ute på bete. Då hålls landskapen öppna och är en fröjd för ögat. Dessutom erbjuder de härliga smakupplevelser i form av smultron och åkerbär.

Elektronisk publicering
Mera information

Perämeren kansallispuiston ruotsinkielinen esite. Perämeri.