Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Variationerna i havsvattnet påverkar Bottenvikens istäcke och vattnet stiger lätt upp på isen även under midvintern. Variationerna i vattenytan bildar ihåliga eller vattenfyllda mellanlager under isen, där det kan vara farligt att falla ned. På de steniga stränderna är istäcket därför inte nödvändigtvis bärande. Kontrollera väder- och isförhållandena innan du beger dig ut på utflykt. Ta reda på strömställen och kom ihåg att förbereda dig tillräckligt och beakta säkerheten. Till öarna går inga underhållna skidspår.