Författare Veteläinen Pekka, Mäntysola Eino
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2004
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Elämä Närängässä perustu luontaestallouteen. Elikkä pyrittiin soamaan luonnosta melekein kaekki mitä elämässä yleesän tarvittiin. Karjoa ja vilijoa kasvatettiin, kesällä kerättiin marjoja talaven varalle. Melekein ympäri vuotta kalastettiin ja syyskotvalta aena kevättalavelle asti metästettiin.