Författare Juntunen Katja, Isokääntä Outi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 152 s.
Språk
english
suomi
Andra språkversioner
ISBN 952-446-220-6 (painettu)
Sammandrag

Itäisen Kainuun ja Vienan metsä- ja suoluonto on edustava näyte läntisen Euroopan viimeisimpiä luonnontilaisia havumetsiä. Luonto on perimmiltään samanlaista molemmin puolin Suomen ja Venäjän rajaa: tummia havumetsiä, korpimaita ja aapasoita, aukeita järvenselkiä, erämaajärviä ja -jokia.

Kirja antaa maantieteellisen yleiskuvan alueen luonnosta ja sen erityispiirteistä ja valottaa rajaseudun ihmisen suhdetta metsään. Se sisältää myös tärkeimpien suojelualueiden kuvaukset.

The forest and mire nature of Eastern Kainuu and Viena Karelia includes some of the last remaining tracts of natural coniferous forest in Western Europe. The natural environment on both sides of the border between Finland and Russian Karelia is fundamentally similar; dusky coniferous forests, miry spruce, aapamires, the open expanses of large lakes, wilderness ponds and rivers.

This guide provides an overview of the nature of the area and its distinguishing features as well as shedding light onto the relationship between the inhabitants and forests of the border lands. The most important protection areas are also presented.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 13 €
Förfrågningar och beställningar
Kuhmon luontokeskus Petola (luontoon.fi).
Mera information

Julkaistu myös suomen- ja venäjänkielisenä Elimyssalolta Vienansalolle. Dikaja priroda Kajnuu i prigranitshnoj Belomorskoj Karelii.

Alueet, jotka kirjassa esitellään ovat mm. Elimyssalo, Iso-Palonen-Maariansärkät, Jonkerinsalo, Juortanansalo-Lapinsuo, Jämäsvaara, Kieverrysjärvet, Kilpelänkangas, Lentua, Sinisen polun virkistysmetsä.