Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Vuonna 2004 perustettu ”Ennallistamisen ja luonnonhoidon työryhmä ELO” on valtakunnallinen luonnonhoidon toimijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden muodostama yhteistyöelin. Toimintakenttä kattaa maaelinympäristöt ja sisävedet sekä luonnonsuojelualueilla että metsä- ja maatalousmailla.