Författare Arponen Heidi, Keskinen Essi, Lanki Maiju, Nieminen Aija (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 334 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 233
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-377-019-5 (pdf)
Sammandrag

Suomen EMMA-alueet eli ekologisesti tai biologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet käsittää 87 aluetta, jotka on valittu lähes viidentoista vuoden VELMU-datan perusteella (valtakunnallinen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) ja rajattu asiantuntijoiden avustuksella. EMMA-alueet pitävät sisällään mm. Suomen merialueiden tärkeimpiä kalantuotantoalueita ja uhanalaisten lajien esiintymisalueita. Ne sisältävät lähes kaikki eri mereiset luontotyypit ja edustavat kaikkein monimuotoisinta meriluontoa. Tässä julkaisussa esitellään tarkemmin kuvin ja tekstein 38 EMMA-aluetta. Alueet on jaettu kahdeksan teeman alle (luontotyypit, merenpohjan elinympäristöt, ihmispaineet, uhanalaiset lajit, kalantuotantoalueet, luonnontilaisuus, geodiversiteetti ja kulttuuriperintö) nostamaan näitä teemoja esille. Jokaisen alueen alkuun on lisätty alkuperäistä EMMA-aluetta kuvaavat asiasanat, mutta niiden lisäksi artikkeleissa on kuvattu aluetta laajemmin ja helppolukuisemmin. Tämä julkaisu on tarkoitettu kaikille nojatuolimatkailijoista, mökkeilijöistä ja veneilijöistä ympäristöalan ammattilaisiin.