Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 8 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Kalajan kierroksen luontopolun taulut. Luontopolun osuus Kalajan pysäköintialueen ja Vuori-Kalajan kotalaavun välillä on helppokulkuinen. Kalajanvuoren laelle kipuava lenkki taas on vaativa jyrkkien nousujen ja laskujen takia. Polun kokonaispituus on 4,6 km ja sen kiertäminen vie noin kolme tuntia.

Nature trail panels of Kalajan kierros nature trail. The nature trail section from the Kalaja parking area to Vuori-Kalaja shelter is very easy, but the trail up to the top of Kalajanvuori hill is challenging due to steep terrain. The entire 4.6 km trail takes about three hours.