Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Etelä-Konneveden patikointireitit ovat maaston epätasaisuudesta ja suurista korkeuseroista johtuen vaativia. Noin kilometrin pituinen polku Kalajan pysäköintialueelta Vuori-Kalajan kotalaavulle on helppokulkuinen. Reitit on merkitty maastoon keltaisin maalimerkein. Huom! Enonrannan vene- ja kanoottilaiturin sekä Keskilahden kanoottilaiturin arvioitu valmistumisaika on kesäkuu 2017.

The steep and uneven terrain makes the hiking trails in the national park demanding. The one kilometer trail between Kalaja parking area and Vuori-Kalaja cooking shelter is easy. The trails are marked in the terrain with painted yellow marks. Please note that guest and canoe jetty in Enonranta and canoe jetty in Keskilahti are under construction and will be completed approximately on June 2017.