Författare Kiljunen Nuutti, Björkqvist Niklas, Halla Tuulikki, Itkonen Raimo, Viisanen Jani, Väisänen Jarmo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sidantal 98 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 75
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-295-191-5 (nidottu), 978-952-295-192-2 (pdf)
Sammandrag

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa Etelä-Suomessa vuosina 2017-2022.

Laki Metsähallituksesta 234/2016 mukaisesti Metsähallituksen hallituksen tehtäviin kuuluu alueellisten luonnonvarojen käyttöä koskevien suunnitelmien hyväksyminen. Metsähallituksen hallitus on hyväksynyt tämän luonnonvarasuunnitelman 16.6.2017.

Luonnonvarasuunnittelu on kaikille Metsähallituksen yksiköille yhteistä. Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma laadittiin osallistavalla toimintatavalla tiiviissä yhteistyössä kolmen Metsähallituksen asiakkaista ja muista sidosryhmistä kootun yhteistyöryhmän kanssa. Kansalaisten mielipiteitä kerättiin suunnitelman laadinnan yhteydessä internet-kyselyllä.

Suunnittelualueen maantieteellisen laajuuden ja erilaisuuden vuoksi suunnitelmasta muodostui laaja kokonaisuus. Metsien rinnalla vesialueilla on suuri merkitys toimintaohjelmassa suunnittelualueella. Keskeisimpiä teemoja suunnitelmassa ovat mm:

  • Kannattava metsätalous, pitkän ajan tuottomahdollisuudet, hakkuusuunnite ja sen rakenne
  • Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet
  • Sininen biotalous ja merien käyttö
  • Yritys- ja muu yhteistyö eri yksiköissä, elinkeinoelämää palvelevat ratkaisut
  • Kestävät eräpalvelut
  • Sähköiset palvelut, avoin data ja viestintäteknologian hyödyntäminen

Luonnonvarasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Uusi luonnonvarasuunnitelma Etelä-Suomeen laaditaan vuonna 2022.

Mera information

Julkaisusta on otettu pieni painos Metsähallituksen omaan käyttöön. Julkaisu on muuten saatavilla pdf-muodossa.