Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Evon alue on yksi Etelä-Suomen suurimmista metsäalueista. Se on maastoltaan vaihtelevaa vedenjakajaseutua, joka tarjoaa retkeilijälle kaunista metsä-, harju- ja järvimaisemaa. Evo sopii mainiosti päivän tai parin patikkaretkikohteeksi, jossa voi kokeilla myös kalaonneaan.

Evoisområdet är ett av Södra Finlands största skogsområden. Det är en vattendelartrakt med omväxlande terrängen, som erbjuder vackra skogs-, ås- och sjölandskap för besökarna. Evois lämpar sig väl som en till två dagars vandringsmål, där man också kan pröva sin fiskelycka.

Evo has some of the largest areas of continuous forest anywhere in Southern Finland. Varied terrain and scenic natural features including lakes and esker ridges make Evo an ideal destination for a day visit or a longer hiking trip. Visitors can also try their luck fishing.