Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 9 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Ge dig själv tid och tillfälle att njuta av den rofyllda säsongen. Välj ett vackert besöksmål i Salo, på Kimitoön eller i Pargas, eller ge dig ut i den storslagna naturen i Tykö och Skärgårdshavets nationalpark. Många besökare kommer till kusten och skärgården på jakt efter lugn och ro under sommarmånaderna, men det stora lugnet sänker sig faktiskt på hösten och fortsätter hela vintern tills sommaren på nytt väntar bakom hörnet.

Mera information

Upplevelserutten vid sydvästkusten (Lounaisrannikon elämysreitti)