Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 5 pp.
Språk
english
Andra språkversioner
Sammandrag

Information on the required fishing permits, fishing restrictions for Lake Saimaa and marking fish traps.

Elektronisk publicering
Upplagan har utgått