Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 8 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Statens områden är medborgarnas gemensamma egendom, som är till för oss alla. Forststyrelsen har i uppgift att förvalta den här egendomen och Forststyrelsens Jakt- och Fisketjänster arbetar med att ordna tillfällen till jakt och fiske genom att sälja jakt- och fisketillstånd för de här områdena.

Jakt- och fisketjänster har tre mål: Jakt och fiske ökar välbefinnandet hos (1) naturen, (2) människorna och (3) samhället. Hur det ska ske är precis vad vi vill berätta om i den här broschyren.