Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 11 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Forststyrelsen beslutade i slutet av 2020 att göra en utredning av jaktsäkerheten i skyddsområdena. Orsaken var förutom den tragiska jaktolyckan i vildmarksområdet i Urho Kekkonens nationalpark hösten 2020 också besöksmängderna i nationalparker och andra populära utflyktsmål, som har fördubblats under de senaste 10 åren. Som ansvarig för skötseln av de livligt besökta utflyktsmålen beslutade Forststyrelsen att framföra sina egen synpunkter till regionförvaltningsverken i form av förslag till åtgärder för att främja jaktsäkerheten markant i den förändrade situationen. Utred-ningen gjordes som ett samarbete mellan resultatenheterna Naturtjänster samt Jakt- och fiske-tjänster vid Forststyrelsen.