Författare Grahn Tiina (red.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 16 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 978-952-446-682-0 (painettu), 978-952-446-683-7 (pdf)