Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal Broschüre
Språk
deutsch
Andra språkversioner
Tillgänglig i tryckt format
Förfrågningar och beställningar
Northern Lapland Nature Centre Siida (nationalparks.fi)