Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
english
norsk
suomi
Sammandrag

Haltin yhteistyöalue muodostuu Käsivarren erämaa-alueesta Suomessa ja siihen rajoittuvista Reisan kansallispuistosta ja Ráisduottarháldin maisemansuojelualueesta Norjassa. Yhteistyön tarkoituksena on suojella alueen luonto- ja kulttuuriarvoja ja varmistaa sen kestävä käyttö. Yhteistyösopimus ei muuta luonnonsuojelualueiden säädöksiä ja yhteistyö noudattaa alueiden virallisia hoito- ja käyttösuunnitelmia. Haltin yhteistyöalueelle on myönnetty vuonna 2021 EUROPARC:n rajapuistoyhteistyön sertifikaatti ja jäsenyys Euroopan rajapuistojen TransParcNet-verkostossa.

Háldi grensesamarbeidsområde består av Käsivarsi villmarksområde i Finland og tilgrensende områder Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Norge. Området ble offisielt godkjent som del av EUROPARC sitt grensepartnettverk i 2021.

The Háldi Transboundary Area consists of the Käsivarsi wilderness area in Finland and the adjacent Reisa National Park and the Ráisduottarháldi Protected Landscape in Norway. The area was included in the EUROPARC transboundary park programme in 2021.