Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Hämeenkangas övnings- och mångbruksområde är i första hand försvarsmaktens övningsområde, men även friluftsfolk har möjlighet att röra sig där. I området finns det ett mångsidigt nätverk av friluftsleder, intill vilka det ligger skärmskydd och kåtor. Med hjälp av kartor och skyltar i terrängen hittar du de markerade vinterlederna och Forststyrelsens underhållna rastplatser. Skidspårens startpunkter ligger vid Jämi, vid Kungskällan (Kuninkaanlähde), i Viidentienristeys och söder om garnisonen (Varuskunta). Hämeenkangas är försvarsmaktens övningsområde. Under försvarsmaktens övningar förekommer det tidvis begränsningar i rörelsefriheten i området.