Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sidantal 72 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 32
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-1054-7 (painettu)
Elektronisk publicering
Mera information

Verkkojulkaisu on skannattu painetusta julkaisusta mustavalkoisena.