Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 9 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Upplev sydvästkustens idylliska byar samt de vackra landskapen i Skärgårdshavet och Tykö nationalpark. Havsrutten runt Finlands största kustnära ö, Kimitoön, går på tre kommuners område; Salo, Kimitoön och Pargas. Havsörnarnas rutt kan göras med motor- eller segelbåt, kajak, SUP-bräde eller till exempel roddbåt. Havsörnen är Skärgårdshavets nationalparks symbol – kom till havsörnens landskap och upplev Skärgårdshavet, ett av Finlands nationallandskap.

Elektronisk publicering
Mera information

Upplevelserutten vid sydvästkusten (Lounaisrannikon elämysreitti)