Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal taitelehtinen
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Hiidenportin kansallispuistoon on suunniteltu kaksi omalla tunnusvärillään erottuvaa rengasreittiä: Hiidenkierros, 3-5 km, ja Kitulankierros, 10,5 km. Lisäksi kansallispuistossa on muita merkittyjä reittejä noin 30 km.

Tillgänglig i tryckt format
Förfrågningar och beställningar
Kuhmon luontokeskus Petola (luontoon.fi)