Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal brochure
Språk
english
Andra språkversioner
Sammandrag

There are two cicrular trails in Hiidenportti National Park, each marked with a different colour: Hiidenkierros Trail, 3 and 5 km, and Kitulankierros Trail 10,5 km.

The Hiidenportti area is an excellent choise, even for longer hikes. There are about 30 km of marked trails in the park.

Tillgänglig i tryckt format
Förfrågningar och beställningar
Kuhmo Visitor Centre Petola (nationalparks.fi)