Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 pp.
Språk
english
Andra språkversioner
Sammandrag

The heart of the National Park is the Hiidenportti Gorge – a massive rupture valley with vertical cliff walls falling straight down.