Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Hiidenvaaran luonnonsuojelualueen metsät ovat hyvin luonnontilaisia. Vaaran alarinteet ovat kallioisia ja puusto on vanhaa kuusikkoa, jossa kasvaa myös paljon lehtipuita. Kallioiden juurella maassa on paljon ravinteita ja näkymän karuudesta huolimatta metsä on rehevää. Sammalpatja on paikoin upottava ja kuuset korkeita. Peikkometsää parhaimmillaan.